Szkoła Podstawowa w Czersku

Robotyka oraz matematyka z fizyką

Z dniem 2 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Czersku im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ruszył projekt pt. „Robotyka w Czersku”. Projekt organizowany jest przez firmę V-Systems Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria i ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia uczniów i uczennic klas IV-VI uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czersku.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dwóch form wsparcia: zajęć z robotyki, oraz zajęć z matematyki i fizyki. Zajęcia będą prowadzone naprzemiennie, tj. uczniowie będą uczestniczyć w 3 godzinnych blokach co tydzień. Na całość składa się osiem 3 godzinnych zajęć z robotyki oraz dwa 3 godzinne zajęcia z matematyki i fizyki. Zajęcia odbywają się w małych – dziesięcioosobowych grupach, więc podczas zajęć na pewno nikt nie odczuje tremy czy zakłopotania z powodu niewiedzy. Zapewnione przez nas materiały na zajęcia pomogą w 100% przyswoić wiedzę przekazywaną w trakcie zajęć.

Wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Czersku, którzy zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego na obszarach wiejskich, miejsko – wiejskich oraz w miastach do 25 tys. zapraszamy do udziału w projekcie. Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały osoby wykazujące trudności w nauce przedmiotów takich jak matematyka i fizyka, które będą chciały podciągnąć się w nauce. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki temu uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach całkowicie bezpłatnie.

 

Aktualności

Zakończenie i Liga Robotów!
Zakończenie i Liga Robotów!
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Czersku zakończyły się ogromnym sukcesem. Dzieci na lidze robotów, która została zorganizowana po realizacji zajęć, wykazały się dużymi umiejętnościami. Świadczy to o przyswojeniu programu nauczania z robotyki oraz z matematyki i fizyki. Samodzielne wykonanie robotów do zadań specjalnych (a takie zadania były stawiane przed dziećmi na lidze robotów) wymaga konkretnej i szczegółowej wiedzy z obu dziedzin. Jako organizatorzy cieszymy się niezmiernie z efektywności zakończonego projektu i będziemy się starać o możliwość realizacji kolejnych tego rodzaju projektów w Czersku.
Koniec warsztatów
Koniec warsztatów
Dziś odbyły się ostatnie warsztaty z robotyki. Można śmiało powiedzieć, że dla wszystkich uczestników była to wspaniała i na pewno niezapomniana przygoda. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze ekscytująca Liga Robotów na którą gorąco zapraszamy wszystkie dzieci!
2013-05-13
Koniec zajęć
Zakończyliśmy zajęcia z matematyki i fizyki. Każdy uczestnik rozwiązał test logicznego i twórczego myślenia lepiej niż na początku, a tym samym podniósł swoje kompetencje kluczowe. Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!
2013-05-02
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone