Szkoła Podstawowa w Czersku

O Projekcie

Projekt realizowany jest od 2 stycznia 2013 r. i potrwa do 29 czerwca 2013 r. Liderem projektu jest firma V-Systems Sp. z o.o. mająca olbrzymie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Dodatkowo dzięki partnerstwu z Gminą Góra Kalwaria możliwe jest precyzyjne sformułowanie potrzeb oraz dobór właściwej grupy docelowej. Projekt wychodzi naprzeciw problemom zdiagnozowanym na terenie gminy Góra Kalwaria dotyczących trudnej sytuacji materialnej mieszkańców, braków motywacji do nauki a co za tym idzie niskich wyników w edukacji. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czersku im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Zajęcia z robotyki oraz z matematyki z fizyką mają przyczynić się do wzrostu postrzegania edukacji jako inwestycji dla siebie oraz wytworzenie nawyku uczenia się u uczniów szkoły w Czersku.

Lider Projektu

Liderem Projektu jest firma V-Systems Sp. z o.o. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd firmy, posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu i realizowaniu tego typu przedsięwzięć co gwarantuje profesjonalne i sprawne przeprowadzenie całego projektu.

Partner Projektu

Partnerstwo z Gminą Góra Kalwaria oraz współpraca ze Szkołą Podstawową w Czersku umożliwiło precyzyjne sformułowanie problemów dotyczących uczniów. Personel pracujący w szkole uczestniczy w procesie promocyjno – rekrutacyjnym oraz daje gwarancję doboru do projektu uczestników najbardziej potrzebujących. Kluczowy wkład partnera w proces realizacji projektu stanowi właśnie jego aktywna rola w procesie promocyjno – rekrutacyjnym oraz udostępnienie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć. Gmina Góra Kalwaria posiada doświadczenie w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju. Na terenie gminy realizowane były projekty min. w ramach Działania 9.5 PO KL. Niniejszy projekt jest ukazaniem jeszcze większego spektrum możliwości jakie daje edukacja.

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone