Szkoła Podstawowa w Czersku

Matematyka z fizyką

W ramach projektu przewidziane są również dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki. Zajęcia te mają na celu połączenie wiedzy zdobytej na zajęciach z robotyki z wiedzą, którą uczniowie zdobywają na zajęciach z przedmiotów ścisłych. Przetworzenie zaawansowanej wiedzy na przedmioty teoretyczne zapewni uczestnikom lepsze zrozumienie wszystkich wzorów i działań, które same w sobie są dla większości uczniów abstrakcją - niewiele mającą wspólnego z rzeczywistością.

Zajęcia matematyczno-fizyczne realizowane będą naprzemiennie z zajęciami z robotyki. Odbywać się będą dwukrotnie w trakcie całego cyklu zajęć dla danej grupy.

Forma zajęć będzie realizowana w jak najbardziej przystępny sposób, dopasowany do uczestników.

Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone